Gyakran ütközhet problémába már meglévő, korábbi létesítési követelményeknek megfeleltetett építmények átalakítása, ha a tervezett változtatások mértékéből következően új tűzvédelmi hatósági engedélyeztetés szükséges. A jogszabályban előírtakkal azonos biztonsági szint igazolására azonban kiváló megoldást nyújt a számítógépes kiürítés szimuláció régebben létesített, vagy új, egyedi műszaki és esztétikai megoldásokkal tervezett épületek esetében.

Ilyen kihívással szembesült egy belvárosi közösségi ház üzemeltetője is. A nagymértékű belsőépítészeti átalakítással egybekötött funkcióváltoztatás tervezési fázisában a környezeti adottságok és a műszaki korlátok miatt a hatékony működést szabotáló, alacsony beengedhető létszámot határozott meg a hagyományos kézi kiürítés számítás.

A számítógépes kiürítés szimuláció a geometriai módszerrel szemben egy több tényezős, komplexebb, látványosabb és nem utolsó sorban életszerűbb vizsgálati forma, melynek nemzetközileg elfogadott algoritmikus motorja adaptív módon végzi a modellezést. A közösségi ház szimulációs folyamatában a szabadszélességek és útvonalhosszok mellett számos egyéb bemeneti adat segíttette a programot, többek között a menekülők karakterisztikájának finomhangolása, az emberi pszichológiai tényezők vagy a címezhető tűzjelzővel összehangolt szakaszos indítás lehetősége.

Fényderült a potenciális torlódási pontokra, és az ügyfél számára kielégítő létszám igazolása mellett az épület gyakorlati megfelelőségére